Ms 116

Rokopis iz Zaklanca

Rokopis iz Zaklanca pri Horjulu ali Škofova pesmarica je prvovrsten primer dolgožive rokopisne kulture na Sloveskem: po vsebini je pesmarica še večidel poznobar ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1485/I/16
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rokopis iz Zaklanca pri Horjulu ali Škofova pesmarica je prvovrsten primer dolgožive rokopisne kulture na Sloveskem: po vsebini je pesmarica še večidel poznobaročna, nastala pa je v letu 1828; naslovne strani in naslovi nekaterih pesmi so dekorirani z ročno koloriranimi risbami cvetja in vitičja. Besedilo pesmi je iz raznih virov zbral Janez Škof, ki je v uvodu zapisal:

»Lepe ino ſvete peſme, in koker je zhaſ leta veſel al shaloſten, ſe v teh bukvah najdejo, ktere ſim jeſt ſkerbno po vezhih krajh pojskal, in vkup spiſal, ſato ſe lohka kaka pomota noter najde, kir jeſt jih niſim is ſvoje glave vkup sloshil, ampak ſim jih, nektere drukane, nektere spiſane, in nektere k ſim jih peti ſliſhal prepiſal.«
 • fol. 2v
 • Uvod je datiran in podpisan: Saklanz 1828 Joannes Shkof. Na dnu naslovne strani pa je poznejši vpis, že v gajici: Primož Škof, 1828; gre za slikarja in dagerotipista, morda sina Janeza Škofa, ki v tem rokopisu verjetno nastopa kot avtor dekoracij.

  Pisec je zajemal iz številnih tiskanih in rokopisnih virov, analiza bi med njimi pokazala Redeskinija, Potočnika idr. A tudi obratno: pesmarica vsebuje starejše verzije nekaterih znanih pesmi, ki so bile pozneje predelane; tako je npr. Ta 14. Peſem Adventna per ſlateh maſhah (fol. 22v) predloga ali zametek poznejše znane Vi oblaki ga rosite, pripisane Gregorju Riharju. Uvodnim pesmim o Sveti Trojici in mašnim pesmim sledijo po redu cerkvenega leta adventne, božične, nato postne oz. pasijonske, ki jim sledi kot najobširnejša skupina več kot 20 pesmi o Svetem Rešnjem Telesu. Sledijo številne marijanske, svetniške in nazadnje katehetične pesmi (o vernih dušah, sodbi Božji idr.) ter priložnostne: za novo mašo, proščenje ipd. Raba črke ÿ za zapisovanje glasov -i in -ij kaže na prepisovanje iz starejših rokopisnih predlog (npr. preſveta Troÿza).

  Rokopisu manjkajo strani na nekaj mestih. Deset strani oz. pet listov manjka med stranema 138 in 149. Zato je le delno ohranjena Ta 39. Peſem od shaloſtne Matere Boshje (5 kitic); iz kazala na koncu rokopisa je razvidno, da v celoti manjkata dve: 40. od Svetih pet ran Jesuſovih in 41. Velikanozhna Svelizhar gre, medtem ko pesmi 42. Velikanozhna Kriſtus je gor manjka le začetek, točneje dve kitici in tretje pol, ostale do 12. so ohranjene. Sledi pesem 43. Velikanozhna Danes bom jest, ki je ohranjena vsa, med paginama 154 in 163 pa manjka devet strani, na njih bi morale biti 44. Velikanozhna Kristus je s in 45. Hvalen bodi Jesuſ Kriſt. Manjka tudi večina pesmi 46. od Kriſtusovga vnebohojenje O Kristian, ohranjeni sta njena šesta in sedma kitica.

  S sintezo naslikanega okrasja, besedil pesmi in prilepljenih bakroreznih podob sta Janez in Primož Škof ustvarila enega najlepših primerov poznobaročne ali neoklasicistične rokopisne kulture na Slovenskem.

  razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesmarica, kmečki pisci: drugi kmečki pisci :
  avtor slov. : Janez Škof
  avtor lat. : Joannes Shkof
  naslov izvirni slov. : Sto ena in dveiset svetih pesem
  naslov uredniški slov. : Rokopis iz Zaklanca
  incipit slov. : Lepe ino ſvete peſme, in koker je zhaſ leta veſel al shaloſten, ſe v teh bukvah najdejo ...
  eksplicit: Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
  fizični opis:
  opis objekta oblika: kodeks :
  opis pisne podlage material: papir :
  pisna podlaga:
  material: papir

  Finejši, precej porjavel papir z drobnim odtrisom sita, razmik žic variira od 23 do 25 mm. Na str. 364 je majhno vodno znamenje,

  vodni znak: inicialki CK velikosti 12x18 mm
  , na robovih sicer še številni fragmenti vodnih znakov.

  obseg:
  opomba: Rokopis obsega poleg veznih listov 140 paginiranih folijev. Na izbrana mesta je vlepljenih v rokopis še osem tematsko povezanih podob na bakrotiskih.
  dimenzije list enota: mm :
  višina: 188
  širina: 114
  foliacija: Rokopis je prvotna roka paginirala od 1 do 381, vendar z napakami; pravilno do pagine 67, nato dve strani nista vključeni v številčenje, nato od 68 naprej pagine 279 pomotoma napravila preskok na 290 (namesto 280; zato od tod paginacija višja za 10); grafike na bakrotiskih niso vključene v paginacijo, uvezane so posebej. Deset strani med 138 in 149 ter osem strani med 154 in 163 žal manjka.
  kolacija leg:

  opis rok roke: 1 :
  opomba o roki pisar: Janez_Skof : Celoten rokopis je napisal Janez Škof, podpisan v uvodu.
  opis okrasja:

  Rokopis krasijo številni ročno kolorirani elementi, ki v obliki vitičja, cvetja in vencev obdajajo posamične strani besedila ali naslove, krašene iniciale ipd. Tudi glavni naslov rokopisa Sto ena in dveiset svetih pesem je izpisan umetelno: navidez tiskane verzalke so narisane kot drobno šrafirane risbe, obdane z vitičjem.

  opis vezave:

  Platnice so prevlečene s temnorjavim usnjem, po njih ob robovih teče krasilni vzorec z zlatim odtisom, zdaj že večidel obrabljen; z zlatim odtisom je krašeno tudi usnje na hrbtu. Na hrbtu je usnjena prilepka z naslovom pesmarice v hladnem odtisu. Knjižni blok je vezan z rdečo obrezo.

  zgodovina:
  izvor:
  kraj nastanka: Zaklanec pri Horjulu
  čas nastanka: 1828
  provenienca: Inventarni zapis NUK: Iz Zaklanca pri Horjulu – družina Škof, vulgo "pri Mraku".
  dodatni podatki:
  administrativni podatki:
  historiat zapisa:
  vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-06-26Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-04-07Matija Ogrin: Vsebinski in kodikološki opis.
  Navajanje tega rokopisa:
  Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 116. Janez Škof: Rokopis iz Zaklanca. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_116/VIEW/ [ datum dostopa ]