Ms 119

Knjiga od štirih poslednjih reči

Rokopis, napisan v začetku 19. stoletja na Gorenjskem, vsebuje prepis starejšega slovenskega besedila o štirih poslednjih stvareh, prevedenega oz. predelanega p ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Semeniška knjižnica
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rokopis, napisan v začetku 19. stoletja na Gorenjskem, vsebuje prepis starejšega slovenskega besedila o štirih poslednjih stvareh, prevedenega oz. predelanega po knjigi kapucina p. Martina Cochemskega. Rokopis je močno poškodovan, bil je vezan v platnice, ki so zdaj odtrgane, na začetku manjka cca. 12 listov, na koncu je več listov delno ali scela odtrganih.

Besedilo se na ohranjenih listih začne (po zapiskih Marijana Smolika) v drugem poglavju dela o smrti; prva dva ločena lista morda pripadata še prvemu poglavju. Vezava je ohranjena od petega lista naprej, na njem se začne tretje poglavje prvega glavnega dela: Ta treki Kapitel od pogledanja teh Peklenskih Duhou. Na str. 51 se začne drugi glavni del o sodbi božji (Ta Perui Kapitel od Sodniga Dneua), nato neprekinjeno do konca.

Daljšo besedilno tradicijo dokazujejo mdr. stare pisne oblike z baročnim ÿ, npr. naÿsgruntan, taÿsti, napreÿ ÿte, Boshÿe oblizhÿe, nihanje v zapisovanju i in j, u in v, kot tudi uporaba rdečega črnila za sveta imena ter nekatere naslove. Številne gorenjske oblike, npr. na gunmo suet.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, socialni izvor: ekleziastični :
avtor slov. : Martin Cochemski
avtor nem. : Martin von Cochem
naslov uredniški slov. : Knjiga od štirih poslednjih reči
incipit slov. : Sebel spounel in debiſe sanaprej loshej [vrzel ] greham varual in sato debiſe uſak zhlouek [vrzel ] ksmert perpravu, inu kir ta smert je tud [vrzel ]nem ludem sato tako super, kir je ona toko [vrzel ] in toko ueliko bridkost temo zhloueku perneſe.
eksplicit: str. 385: oh kaj sajeno uesele bodo tedej tej suolen jn te lub suetnik ushival, kir nele dueminut al en dan al en leto ampak uezhne leta toje usalej bres konza inu kraja, to najsgruntan lepo boshÿe oblizhÿe gledat, tibosh us [vrzel ] natanku uidu ubog kako je n [vrzel ]
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Na foliju, paginiranem str. 37/38, vodni znak

vodni znak: inicialki WP velikosti 28 x 60 mm
; na foliju 41/42 vodni znak
vodni znak: konični pokončni okvir z vitičjem, ki se širi od spodaj navzgor, velikosti cca. 110 x 45 mm, v njegovem središču poštni rog (širok cca. 25 mm), nad rogom nagelj (cvet širok cca. 20 mm)
.

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 258
širina: 208
foliacija: Paginacija je prvotna, iste roke kot tekst, prvi ohranjeni foliji zelo poškodovani, na njih je paginacija odkrušena, verjetno so ohranjeni listi le od nekdanje pagine 12 dalje, toda še povezani z vezavo. Prva ohranjena vidna pagina je 37. Od tod regularno do 385, sledijo še štirje natrgani, le delno ohranjeni foliji.
kolacija leg:

Sprva so pole le preganjene in tako vsak binij všit posebej s pravokotno prepeljavo niti; le v zadnji tretjini rokopisa so pole zložene v debelejše lege po cca. 10 folijev.

opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

opis okrasja:

opis vezave:

Rokopis je bil prvotno vezan v trde platnice, ki so zdaj odtrgane; vidni so le še ostanki lepila in temnega usnja na hrbtu. Večji del rokopisa je bil vezan s šivi navpično skozi vsako preganjeno polo; šele v zadnjem delu rokopisa so pole zložene v lege in pravilno šivane vzdolž pregiba ali veznika.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gorenjska
čas nastanka ne po: 1800 ne pred: 1750 : Konec 18. stoletja
provenienca: Semeniški knjižnici izročil ekonom Stanko Dolšak v marcu 1983.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-07-03Matija Ogrin: Dodatki.
  • 2017-06-12Matija Ogrin: Osnutek opisa.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 119. Martin Cochemski: Knjiga od štirih poslednjih reči. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_119/VIEW/ [ datum dostopa ]