Ms 120

Kokrski rokopis

Rokopis, najden v Kokri na Gorenjskem in datiran leta 1834, je nastal kot dvodelna zbirka pesmi. Prvi del vsebuje 18 božičnih pesmi in je paginiran, konča se s ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Kokra
repozitorij: Rok Valjavec
vsebina rokopisa:
povzetek: Rokopis, najden v Kokri na Gorenjskem in datiran leta 1834, je nastal kot dvodelna zbirka pesmi. Prvi del vsebuje 18 božičnih pesmi in je paginiran, konča se s pagino 50. Ta del je bil prvotno napisan kot samostojen zvezek, na dnu strani 50 je vpis z datacijo ter inicialkami pisca: Konz teh Boshizhneh Peſmi tega 4. 7bra 1834 / J. K. Phil. 2. anni. Rokopis je torej napisal dijak drugega letnika filozofije na liceju (morda ljubljanskem), v septembru 1834. Isti pisec je približno sočasno napisal še en zvezek, ki vsebuje 23 pesmi (velikonočne, pasijonske, katehetične, največ pa evharističnih in Marijinih); ta del ni paginiran. Zvezka sta bila prvotno šivana vsak posebej, nato preprosto sešita v en zvezek pravokotno skozi liste. Ohranjenih je skupno 50 listov, manjka jih cca. 6. Besedila pesmi so novejša, zvečine s konca 18. in začetka 19. stoletja. Vendar je ponekod očitno, da je pisec prepisoval iz neke predloge, ki jo je deloma tudi popravljal: tako je denimo v peti pesmi o Svetem Rešnjem Telesu na več mestih besedilo popravil v knjižno jezikovno obliko, zato pa poškodoval rimo, npr.: To zhloveſhko naturo / je Bog Sin naſe vsel / Sa zeli ſvet pokoro / je delat sazhel; poškodovana je prvotna rima naturo – pokuro.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesniška zbirka, socialni izvor: meščanski :
avtor slov. : J. K.
naslov uredniški slov. : Kokrski rokopis
incipit slov. : Ima preſvetli gvant / Kok je veſeu / Jeſt ga bom objeu
eksplicit: Preden je semlja rodila / Si she ti Maria bila / Ena hzhi boga [vrzel obseg: 1 razlog: poškodovano enota: word ] / Nu bres mad [vrzel obseg: 1 razlog: poškodovano enota: word ] heta / Nu bres gre [vrzel obseg: 1 razlog: poškodovano enota: word ] heta / Nu bres gre
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Ročno izdelan papir.

obseg:
opomba: Ohranjenih je 50 listov, na začetku manjkajo trije, na koncu tudi približno toliko.
dimenzije list enota: mm :
višina: 176
širina: 110
foliacija: Rokopis je izvorno in pravilno paginiran do strani 50, kjer je vpis datuma. Od tam naprej zadnjih 29 listov ni oštevilčenih.
kolacija leg:

Vsaka pola je preganjena posebej, zložene niso v lege, temveč ena na drugo in sešite s šivi, ki prebadajo ves knjižni blok po debelini.

opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

opis okrasja:

opis vezave:

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gorenjska.
čas nastanka: 1834
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-07-28Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 120. J. K.: Kokrski rokopis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_120/VIEW/ [ datum dostopa ]