Ms 122

Rokopis iz Škofič

Rokopis z začetka 19. stoletja iz Škofič ob Vrbskem jezeru vsebuje slovensko predelavo nemškega prevoda spisa Mystica Ciudad de Dios španske redovnice po imenu ...

identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Celovec
identifikacijska številka: PA St. Jakob im Rosental, HS 100
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rokopis z začetka 19. stoletja iz Škofič ob Vrbskem jezeru vsebuje slovensko predelavo nemškega prevoda spisa Mystica Ciudad de Dios španske redovnice po imenu María de Jesús de Agreda (1602–1665). Gre za besedilo o Jezusovem in Marijinem življenju, toda pripovedovano je z gledišča Marije, tako da je Jezusovo življenje uokvirjeno v pripoved o Mariji od njenega rojstva in detinstva prek življenja svete družine in pasijona do poveličanja in Marijinega kronanja v božji slavi.

Po jeziku in socialnem kontekstu je besedilo bukovniškega izvora. Glede na krajevna imena in letnice (najstarejša 1844) v beležkah, zapisanih ob glavnem besedilu, je T. Domej nastanek rkp umestil v župnijo Škofiče in ocenil, da se v zapisu združujeta nadnarečna pisna zvrst jezika in krajevno narečje, celotna jezikovna podoba pa je blizu krajevnemu govoru.

Rkp je vezan v platnice, prevlečene s temno rjavim usnjem, ki so prvotno pripadale drugi knjigi. Bil je dvakrat vezan, kar kaže na dolgo dobo uporabe. Zlasti na začetku je močno poškodovan, manjka več listov. Rkp je bil izpostavljen sajam (npr. v črni kuhinji), te so v povezavi s pogosto uporabo močno počrnile večje predele, zlasti vogale listov. Črnilo je železotaninsko, zato so ponekod nastale razjede.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov uredniški slov. : Rokopis iz Škofič
incipit slov. : Kader [vrzel razlog: poškodovano ] sposnalÿ se kni poshribatÿ
eksplicit: htomu uezhnomu sheulenie inu k suelizhenie katiere ies sam sabe inu usam ludem si serzam unsham spomozhio gade gnade boshie Amen
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

...

obseg:
opomba: Na začetku manjka več folijev z besedilom, na koncu je izrezanih 20 folijev, morda praznih, saj se besedilo na fol. 127r pravilno konča.
dimenzije list enota: mm :
višina: 31,2
širina: 20,7
globina: 5,7
foliacija: Listi so originalno oštevilčeni; na prvih folijih zaradi poškodb številčenje ni ohranjeno, številka 14 se pojavi na sekundarno oštevilčenjem fol. 12, nato prvotno številčenje s prekinitvami teče do 110 (sekundarno do fol 107), nato neoštevilčeno do zadnjega lista (sekundarno fol. 127).
kolacija leg:
formula: 1 (2) + 2(8) + 3(12) + 4(16) + 5(12) + 6 (12) + 7(14) + 8(12) + 9(12 + 10(8) + 11(40, 20 vacat)

V zadnji legi so ohranjeni listi do veznika (20 folijev), od veznika naprej jih je 20 izrezanih.

opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

opis okrasja:

opis vezave:

Platnici, ki sta oblečeni v temno rjavo usnje, ne spadata h knjižnemu bloku, verjetno sta bili dodani pozneje, saj se format platnice in knjižnega bloka razlikuje za cca. 15 mm po višini, nekoliko tudi po širini. Drugi znak, da so platnice nekoč pripadale drugi knjigi, so odtisi petih enojnih vezic na hrbtu usnjene prevleke platnice, medtem ko po natančnem pregledu knjižnega bloka kažejo pikiranja na legah štiri enojne vezice z začetnim in končnim šivom. Odtisi vezic na platnici so povsem neskladni z sledmi vezic na knjižnem bloku. Na knjižnem bloku smo zasledili več različnih priložnostnih krpanj vezave, odtod izhajajo tudi različna pikiranja in različni povezovalni materiali.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1844 ne pred: 1800 : 1. polovica 19. stoletja
provenienca: Iz konventa Šolskih sester iz Šentpetra pri Šentjakobu v Rožu je bil rkp leta 2016 predan v celovški škofijski arhiv.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2018-02-15Matija Ogrin: Prvi opis, med restavriranjem v Arhivu RS, s pomočjo in podatki Darje Harauer in Blanke Avguštin Florjanovič.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 122. María de Jesús de Agreda: Rokopis iz Škofič. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_122/VIEW/ [ datum dostopa ]