Srednjeveški koral v kartuziji Žiče
Pogled skozi oči najstarejšega samostanskega antifonarja
Avtorica
Katarina Šter
Recenzenta
Aleš Nagode
Jurij Snoj
Redakcija zapisa TEI, postavitev na splet
Jan Jona Javoršek
Klemen Grabnar
1. izdaja
Muzikološki inštitut ZRC SAZU
2013-03-26

Avtorske pravice za to izdajo določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

Objava slikovnega gradiva z dovoljenjem. Pravice za slikovno gradivo pridržane ustanovam, ki hranijo izvirnike.

Rokopis Gradec 273 iz Univerzitetne knjižnice v Gradcu (Universitätsbibliothek Graz, Ms. 273) je v elektronski obliki v celoti prosto dostopen na spletu.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

783.5(0.034.2)

ŠTER, Katarina
Srednjeveški koral v kartuziji Žiče [Elektronski vir] : pogled skozi oči najstarejšega samostanskega antifonarja / avtorica Katarina Šter. - Elektronska izd., 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2013. - (Slovenska glasbena dediščina, ISSN 2335-3317 ; 3)

ISBN 978-961-254-437-9

Izvirno besedilo, prva izdaja.

Publikacijo je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2012.

Opis sprememb...
  • 2013-03-29: Jan Jona Javoršek - CIP, ISBN, tehnični popravki.
  • 2013-03-28: Katarina Šter - Popravki, posodobitev bibliografije.
  • 2013-03-26: Jan Jona Javoršek - Tehnična redakcija in postavitev na splet.
  • 2013-03-26: Klemen Grabnar - Redakcija in prepis v TEI XML.
  • 2013-03-26: Katarina Šter - Dokončano besedilo v urejevalniku besedil.