Bibl 029

Dvoje slovenskih fevdnih priseg


analitična raven:
avtor: Kotnik, Fran
naslov: Dvoje slovenskih fevdnih priseg
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1913
obseg enote enota: pp : 26-35