Index 012

Fevdna prisega


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Gradec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Fevdna prisega
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1657
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 012. Fevdna prisega. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_012/VIEW/ [ datum dostopa ]