Index 138

Windische oder Crabatische Lehenspflicht


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Gradec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Windische oder Crabatische Lehenspflicht
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : V usnje vezana zaprisežna knjiga (brez letnice) z naslovom Der Hochlöblichen I. Ö. Regierung Jurament Buech; slovenska prisega ima oznako III. 12. J. J. domneva, da je hrvaška prisega »le malo na hrvaško plat potegnjena slovenščina« ter da se prisega ne opira dobesedno na nobeno od ostalih v tej knjigi. Obrazec se je verjetno rabil za vse prisežnike, ki so znali le slovensko in so bili lahko s Štajerske, Koroške, Kranjske, Goriške in Istre. Prisega zvestobe rimskemu cesarju in koroškemu vojvodi (Ferdinandu III, Leopoldu I in Karlu VI).
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Koroška
čas nastanka: 1637
provenienca: Najdeno v prisežnih knjigah notranje avstrijske vlade v Gradcu.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 138. Windische oder Crabatische Lehenspflicht. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_138/VIEW/ [ datum dostopa ]