Bibl 041

Ljubljanska rokopisna zbirka pravnih obrazcev in predpisov izza tridesetletne vojne


analitična raven:
avtor: Dolenc, Metod
naslov: Ljubljanska rokopisna zbirka pravnih obrazcev in predpisov izza tridesetletne vojne
monografska raven:
naslov: Kronika slovenskih mest
impresum:
datum: 1935
obseg enote enota: vol : II
obseg enote enota: pp : 24–29
obseg enote enota: pp : 101–106
obseg enote enota: pp : 195–199
obseg enote enota: pp : 285–289