Bibl 094

Slovenska fevdna dolžnost (iz zapuščine rajnega U. Jarnika)


analitična raven:
naslov: Slovenska fevdna dolžnost (iz zapuščine rajnega U. Jarnika)
monografska raven:
naslov: Glasnik slovenskega slovstva
impresum:
datum: 1854
obseg enote enota: pp : 74
obseg enote enota: vol : 1