Bibl 095

Windische Lehenspflicht. 1637


analitična raven:
naslov: Windische Lehenspflicht. 1637
monografska raven:
naslov: Kres
impresum:
datum: 1883
obseg enote enota: pp : 326-327
obseg enote enota: vol : 3