Bibl 097

Dvoje slovenskih fevdnih priseg: II. slovenska fevdna prisega krškemu škofu iz l. 1653


analitična raven:
avtor: Kotnik, Fran
naslov: Dvoje slovenskih fevdnih priseg: II. slovenska fevdna prisega krškemu škofu iz l. 1653
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
datum: 1913
obseg enote enota: vol : 10
obseg enote enota: pp : 26-35