Index 134

Juramentum Sclauonicúm


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Celovec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Juramentum Sclauonicúm
opomba regesta : Prisega krškemu škofu, avstrijskemu nadvojvodi Sigmundu Francu.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1653
provenienca: V Lehensprotokoll mit Anfang 1557 je uvrščena na prvi strani.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 134. Juramentum Sclauonicúm. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_134/VIEW/ [ datum dostopa ]