Bibl 098

Koroško-slovenska prisega od leta 1601


analitična raven:
avtor: Sket, Jakob
naslov: Koroško-slovenska prisega od leta 1601
monografska raven:
naslov: Kres
impresum:
datum: 1885
obseg enote enota: vol : V
obseg enote enota: pp : 53–59