Index 133

Der Aydtschwur in windischer Sprach


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Der Aydtschwur in windischer Sprach
opomba regesta : Prisega po Kotnikovem mnenju kaže na to, da so se sodniške obravnave odvijale v slovenskem jeziku, čeprav so se zapisniki pisali v nemškem.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Vetrinje
čas nastanka od: 1601 do: 1609 : med 1601-1609
provenienca: Prisega je del kodeksa z naslovom: Gerichtsprotokoll von Victring. To so sodnijski zapisniki med 1. 8. 1591 in 14. 8. 1619.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 133. Der Aydtschwur in windischer Sprach. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_133/VIEW/ [ datum dostopa ]