Ms 099

Prisežni obrazec vetrinjskega samostana

Prisežni obrazec za priče iz vrst podložnikov v sodnem protokolu cistercijanskega samostana Vetrinj iz obdobja med 1601 in 1609. ...

identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Celovec
identifikacijska številka KLA : KLA 112, Allgemeine Handschriftensammlung (= AHS), 323, fol. 365´
vsebina rokopisa:
povzetek: Prisežni obrazec za priče iz vrst podložnikov v sodnem protokolu cistercijanskega samostana Vetrinj iz obdobja med 1601 in 1609.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka ne po: 1609 ne pred: 1601 : Med 1601 in 1609.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 099. Prisežni obrazec vetrinjskega samostana. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_099/VIEW/ [ datum dostopa ]