Ms 096

Ukaz nadvojvode Ferdinanda kranjskemu vicedomu

Prevod ukaza nadvojvode Ferdinanda kranjskemu vicedomu glede postavitve deželskega sodnika v Vipavi. Prevod nastal leta 1598 pri vicedomskem uradu v Ljubljani. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka ARS : ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 285, fasc. 145, Občina Vipava, lit. W II–3
vsebina rokopisa:
povzetek: Prevod ukaza nadvojvode Ferdinanda kranjskemu vicedomu glede postavitve deželskega sodnika v Vipavi. Prevod nastal leta 1598 pri vicedomskem uradu v Ljubljani. Avtor je najverjetneje tajnik vicedomskega urada.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas, socialni izvor: uradovalni :
naslov uredniški slov. : Ukaz nadvojvode Ferdinanda kranjskemu vicedomu
incipit slov. : Ferdinand ad Basie gnade Erczherczog Veſterreichu, fürſt Burgundi, knes Tyrolj.
eksplicit: V Gradzu ta petienu 20. da[n] tega meszha Febrario te oshem ienu deuedesetem letu.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 325
širina: 217
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 20. 2. 1598
provenienca: Vicedomski urad za Kranjsko z nasledniki – Kranjski deželni arhiv z nasledniki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 096. Ukaz nadvojvode Ferdinanda kranjskemu vicedomu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_096/VIEW/ [ datum dostopa ]