Ms 093

Slovenski vpisi v krstni matični knjigi župnije Mengeš 1584–1595

Krstna matična knjiga župnije Mengeš 1584–1595. Slovenski vpisi v zvezi s krsti v krstni matični knjigi v letih 1594–1595. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : ŽA Mengeš, Matične knjige, R 1583–1595
vsebina rokopisa:
povzetek: Krstna matična knjiga župnije Mengeš 1584–1595. Slovenski vpisi v zvezi s krsti v krstni matični knjigi v letih 1594–1595.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor: Böhm, Izak
naslov uredniški slov. : Slovenski vpisi v krstni matični knjigi župnije Mengeš 1584–1595
incipit slov. : Ti ſo ſhli, koker bi nim Rep ſaueſall ... [1. 9. 1594]
eksplicit: shnima duema Klepouko botro imash [med 29. 12. 1595 in 9. 12. 1596].
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 306
širina: 100
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Avtograf duhovnika Izaka Böhma.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Mengeš
čas nastanka od: 1594-09-01 do: 1595-07-31 : od 1. sept. 1594 do konca julija 1595 (7 vpisov)
provenienca: Župnijski urad Mengeš – Nadškofijski arhiv Ljubljana
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 093. Böhm, Izak: Slovenski vpisi v krstni matični knjigi župnije Mengeš 1584–1595. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_093/VIEW/ [ datum dostopa ]