Ms 094

Slovenski vpisi v krstni matični knjigi župnije Mengeš 1596-1603

Krstna matična knjiga župnije Mengeš 1584–1595. Osemnajst slovenskih vpisov v zvezi s krsti, nekateri tudi rimani, iz obdobja 1596-1603 v drugi najstarejši krst ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : ŽA Mengeš, Matične knjige, R 1596–1607
vsebina rokopisa:
povzetek: Krstna matična knjiga župnije Mengeš 1584–1595. Osemnajst slovenskih vpisov v zvezi s krsti, nekateri tudi rimani, iz obdobja 1596-1603 v drugi najstarejši krstni matični knjigi župnije Mengeš.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor: Švara, Blaž
naslov uredniški slov. : Slovenski vpisi v krstni matični knjigi župnije Mengeš 1596-1603
incipit slov. : Se ie poshtenu reshilla, dai Bug de bi dolgu shiua bila [17. 3. 1597]
eksplicit: E ti botri ſo Areh vaſsi / edin ſe nei bol skruha gomaſi [13. 12. 1603].
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 310
širina: 102
opis rok roke: 3 :
opomba o roki:

Roke duhovnikov Blaža Švare, Matije Omerza in Janeza Pomladeta.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Mengeš
čas nastanka od: 1596-01-09 do: 1603-10-31 : od 9. januarja 1596 do oktobra 1603
provenienca: Župnijski urad Mengeš – Nadškofijski arhiv Ljubljana
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 094. Švara, Blaž: Slovenski vpisi v krstni matični knjigi župnije Mengeš 1596-1603. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_094/VIEW/ [ datum dostopa ]