Index 011

Fevdna prisega


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Celovec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Fevdna prisega
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1637
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 011. Fevdna prisega. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_011/VIEW/ [ datum dostopa ]