Index 014

Nasiga Suetliga Cesaria Gorskih Praud Vstaierske Vkoroske inu Vkrainski Deselle Resnizhno Poterienie


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: NUK
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Nasiga Suetliga Cesaria Gorskih Praud Vstaierske Vkoroske inu Vkrainski Deselle Resnizhno Poterienie
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1644
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 014. Nasiga Suetliga Cesaria Gorskih Praud Vstaierske Vkoroske inu Vkrainski Deselle Resnizhno Poterienie. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_014/VIEW/ [ datum dostopa ]