Index 015

Gorskhe Bukve


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Gorskhe Bukve
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1646
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 015. Gorskhe Bukve. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_015/VIEW/ [ datum dostopa ]