Index 030

Britka martra odpri urata


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: epigraf :
naslov: Britka martra odpri urata
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Gre za ljudsko pesem, vrezano v nagrobni kamen, z gledišča zvrsti je podatek o pesmi pomemben, toda zaradi rekdosti slovenskih epigrafov je označena primarno kot epigraf.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1850 ne pred: 1800 : Prva polovica 19. stoletja.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 030. Britka martra odpri urata. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_030/VIEW/ [ datum dostopa ]