Index 098

Slovenska perikopa iz Lk 21


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: NUK
identifikacijska številka: Ms 76
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
naslov: Slovenska perikopa iz Lk 21
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Slovenska perikopa iz Lk 21 v zborniku latinskih pridig
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka od: 1573 do: 1574 : 1573-1574
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 098. Radlič, Boltežar: Slovenska perikopa iz Lk 21. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_098/VIEW/ [ datum dostopa ]