Index 099

Slovenske glose k beneški izdaji oglejskega misala


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: NUK
identifikacijska številka: Lic. 14413
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
naslov: Slovenske glose k beneški izdaji oglejskega misala
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Glosa k Lk 21 (fol. 3: 2 adv.), Jn 2 (23 a: 2. po epif.), Mt 15 (44 a: 2. in quadrag.), Lk 11 (51 a: 3. in quadrag.), Lk 11 (111 b: In letania maior), Apd 1 (112 b: ascensio domini), Lk 6 (162 a: 4 post. pent.), Mt 7 (167 b: 8 post. pentec.), Lk19 (170 a: 10. post pentec.), Jn 4 (186 a: 21. post. pentec.), Mt 18 (187 b: 22 post. pentec.), Lk 1 (216 a: nat. Joannis pabt.), Lk 1 (217 a: Joannis pabt. In die sancto ad publ. missam), Mt 5 (257 b: comm. plurimorum martiyr.)
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka zanesljivost: low ne po: 1600 ne pred: 1575 : konec 16. st.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 099. Latomus, Janez : Slovenske glose k beneški izdaji oglejskega misala. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_099/VIEW/ [ datum dostopa ]