Index 105

Pravila bratovščine sv. Rešnjega telesa


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Pravila bratovščine sv. Rešnjega telesa
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Dolina pri Trstu
čas nastanka: 1635
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 105. Pravila bratovščine sv. Rešnjega telesa. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_105/VIEW/ [ datum dostopa ]