Index 106

Akti generalnega vikarja Filipa Trpina


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
avtor: Trpin, Filip
naslov: Akti generalnega vikarja Filipa Trpina
opomba regesta : Razglas o poteku opatičine službe, Poslanica faranom v Mošnjah
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1666
čas nastanka: 1700
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 106. Trpin, Filip: Akti generalnega vikarja Filipa Trpina. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_106/VIEW/ [ datum dostopa ]