Index 112

Dictionarium trilingue


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: NUK
identifikacijska številka: Ms 182
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: slovar :
naslov: Dictionarium trilingue
opomba regesta : Latinsko-nemško-slovenski slovar
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1711
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 112. Hipolit, p. (Janez Adam Gaiger): Dictionarium trilingue. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_112/VIEW/ [ datum dostopa ]