Index 113

Enchiridion Slavis infirmis assistentum


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: molitev :
naslov: Enchiridion Slavis infirmis assistentum
opomba regesta : Zbirka molitev za tiste, ki pomagajo slovenskim bolnikom.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Maribor
čas nastanka: 1757
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 113. Apostel, Ivan Anton : Enchiridion Slavis infirmis assistentum. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_113/VIEW/ [ datum dostopa ]