Index 114

Dictionarium Germanico-Slavonicum


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: slovar :
naslov: Dictionarium Germanico-Slavonicum
opomba regesta : Nemško-slovenski slovar.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Maribor
čas nastanka: 1760
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 114. Apostel, Ivan Anton: Dictionarium Germanico-Slavonicum. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_114/VIEW/ [ datum dostopa ]