Index 115

Cantilenae variae


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Cantilenae variae
naslov: Paglovčeva (Widerjeva) pesmarica
opomba regesta : Rokopisna pesmarica z nad 50 slovenskimi besedili, nekatera tudi z notami
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Spodnji Tuhinj
čas nastanka: 1733
čas nastanka ne po: 1759-10 ne pred: 1733 : 1733 - oktober 1759
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 115. Paglovec, Franc Mihael: Cantilenae variae. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_115/VIEW/ [ datum dostopa ]