Index 121

Sadnikarjev rokopis


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
naslov: Sadnikarjev rokopis
opomba regesta : Pesmi iz Dalmatinove pesmarice in molitve iz Tulščakovega in Dalmatinovega molitvenika
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Koroška
čas nastanka zanesljivost: low ne po: 1760 ne pred: 1740 : sredina 18. st.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 121. Sadnikarjev rokopis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_121/VIEW/ [ datum dostopa ]