Index 122

Leški rokopis


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razne zvrsti :
naslov: Leški rokopis
opomba regesta : Rokopis z raznovrstno vsebino: molitve, cerkvene in ljudkse pesmi, govor pred poroko, ljudsko zdravilo, ženitovanjsko vabilo, navodilo, apokrifne molitve
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Leše (Mežiška dolina)
čas nastanka od: 1757 do: 1761 : 1757-1761
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 122. Leški rokopis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_122/VIEW/ [ datum dostopa ]