Index 166

Pastirski list ljubljanskega škofa Scarlichija


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Pastirski list ljubljanskega škofa Scarlichija
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 1631
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 166. Pastirski list ljubljanskega škofa Scarlichija. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_166/VIEW/ [ datum dostopa ]