Index 167

Pridige na nedele in praznike


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Pridige na nedele in praznike
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 1665
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 167. Pridige na nedele in praznike. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_167/VIEW/ [ datum dostopa ]