Index 173

Stropni napis


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Stropni napis
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Griže
čas nastanka: 1619
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 173. Stropni napis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_173/VIEW/ [ datum dostopa ]