Index 174

Stropni napis


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Stropni napis
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Martinjak
čas nastanka: 1621
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 174. Stropni napis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_174/VIEW/ [ datum dostopa ]