Ms 013_03

Pridiga na šesto nedeljo po binkoštih


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_013_03 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_013_03
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga, socialni izvor: ekleziastični :
locus od: 019 do: 026 : str. 19-26
naslov izvirni lat. : Sermo pro dominica sexta post Pentecoſten
naslov uredniški slov. : Pridiga na šesto nedeljo po binkoštih
incipit: Ni se mogozhe sadosti sauseti, kaj sa en ajffer do beſsede boshje, kaj sa ene ſhele po ſueteh navukih, kaj sa ena lubesen prut Jesusu je imela ta brumna truma ludy ...
eksplicit: de ſkus ta tulkajn potrebna duhouna vojska sashlushimo u Smerti en veſseli myr, po smerti pa krono nebeshke zhasty. To proſem dones sam sa se &c. Amen.
opomba regesta : Pridiga na šesto nedeljo po Binkoštih. Retorična struktura: Exordium I; Pars 1ma II-IV; Pars 2da V-VII; Epilogus VIII.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka zanesljivost: medium : Ljubljana
čas nastanka: 14 jul. 1811
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 013_03. Pridiga na šesto nedeljo po binkoštih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_013_03/VIEW/ [ datum dostopa ]