Ms 013_04

Prošnja pridiga na sredo v križevem tednu


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_013_04 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_013_04
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga, socialni izvor: ekleziastični :
locus od: 027 do: 034 : str. 27-34
naslov izvirni lat. : Sermo pro Feria quarta Rogationum
naslov uredniški slov. : Prošnja pridiga na sredo v križevem tednu
incipit: Kdu je, deb ſhe sa volo zhaſsnih potreb ſhalosten, klavarn, inu zagoviten bil, kir ſhliſhi obetat samiga Jesusa, ktirga beſseda je vezhna reſsniza ...
eksplicit: volnu terpeli is lubesni prut tebi, sa sbriſsanje nashih pregreh. Amen, to je, nej se sgodi, nej bo ushlishanu, kar smo proſsili skus Jesuſsa Kristusa Gospoda &c. Amen.
opomba regesta : Pridiga na sredo v prošnjem ali križevem tednu. Retorična struktura štiridelna (dva glavna dela): Exordium I; Pars 1ma II-IV; Pars 2da V-VII; Epilogus VIII.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 6. maj 1812
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 013_04. Prošnja pridiga na sredo v križevem tednu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_013_04/VIEW/ [ datum dostopa ]