Ms 086_003

TA PERVA POSTAVA Od sa Christusham hojejna, inu sanizhouajna use nemarnostj tiga sueta.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 007r-008r : fol. 007r-008r
naslov: TA PERVA POSTAVA Od sa Christusham hojejna, inu sanizhouajna use nemarnostj tiga sueta.
incipit: Kateri sa mano hodj, ta nehody v temj: praui Gospud.
eksplicit: Sakaj kateri po ſuoi uoli hodjo, oskrune inu umashejo ſuoio ueist inu sgube Boshjo milost.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_003. TA PERVA POSTAVA Od sa Christusham hojejna, inu sanizhouajna use nemarnostj tiga sueta.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_003/VIEW/ [ datum dostopa ]