Ms 086_004

TA II: Postaua. Od pohleuniga dershajna od sebe samiga.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 008r-009v : fol. 008r-009v
naslov: TA II: Postaua. Od pohleuniga dershajna od sebe samiga.
incipit: En usakiteri zhlouik od perrojeina snati sheili, ali bres straha Boshiga, kai prida perneſse?
eksplicit: Vsi smo slabi, ali ti obeniga sa slabeshiga koker ſam ſebe dershati nimash.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_004. TA II: Postaua. Od pohleuniga dershajna od sebe samiga.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_004/VIEW/ [ datum dostopa ]