Ms 086_022

Ta XX. Postaua. Od lubesni te samote, inu molzhajna.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 025v-027v : fol. 025v-027v
naslov: Ta XX. Postaua. Od lubesni te samote, inu molzhajna.
incipit: Jishi persloshniga zhaſsa stabo samim okuli hoditi, inu od daoru Bosyh po gostu misljtj.
eksplicit: Kadar pak mi zhaſi dopade noue rizhi poshlushati, ie tudi potreba reshaleine tiga serza prenesti.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_022. Ta XX. Postaua. Od lubesni te samote, inu molzhajna.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_022/VIEW/ [ datum dostopa ]