Ms 086_023

Ta XXI. Postaua. Od skrushejna, reue inu shalosti tiga serza.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 028r-029r : fol. 028r-029r
naslov: Ta XXI. Postaua. Od skrushejna, reue inu shalosti tiga serza.
incipit: Aku hozh kai gouoriti inu bulshi biti, toku ſe v strahu Boshim dershj, inu nebodi preuezh sloboden, ſamuzh v poduerſheinu dershi vse tuoje pozhudke, se tudi nedaj vnepridnu ueſeile.
eksplicit: Spishaj me Gospud skruham teh solz, inu mi piti dai, v solsah, per meri.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_023. Ta XXI. Postaua. Od skrushejna, reue inu shalosti tiga serza.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_023/VIEW/ [ datum dostopa ]