Ms 086_024

Ta XXII. Postaua. Od spremishlouajna ludske nadluge.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 029r-031r : fol. 029r-031r
naslov: Ta XXII. Postaua. Od spremishlouajna ludske nadluge.
incipit: Cèlu hitru bode stabo tukaj djanu, satoraj gledaj kaku se imash: danes je zhlouik inu iutri se neuidj. Kadar pak solzhy, tudi hitru smislj pride.
eksplicit: Kekai usdihaine inu molitue vsakdaine s solsami raunaj, de tuoi duh pò smerti se saslushj h Gospudu srezhnu priti.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_024. Ta XXII. Postaua. Od spremishlouajna ludske nadluge.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_024/VIEW/ [ datum dostopa ]