Ms 086_047

Ta VI. Postaua. Od sposnajna tiga prauiga lubiga.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 068r-069v : fol.068r-069v
naslov: Ta VI. Postaua. Od sposnajna tiga prauiga lubiga.
incipit: Syn she niſsi mozhan inu moder lubeozhj. Sazhes uolo Gospud?kir ſa maihine supernosti uolo, od sazhetih rizhy doli pustish, inu celu ſenogoltnu odshalejnu yshesh.
eksplicit: Bodi tebi kuarnosti, inu uenoednj pohleunosti, leta tih nepihnenih padez od ſsamih sebe neumen preusetnih.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_047. Ta VI. Postaua. Od sposnajna tiga prauiga lubiga.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_047/VIEW/ [ datum dostopa ]