Ms 086_048

Ta VII. Postaua. Od skriuajna te milosti, pod varouajnam te pohleushyne.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 069r-071v : fol.069r-071v
naslov: Ta VII. Postaua. Od skriuajna te milosti, pod varouajnam te pohleushyne.
incipit: Syn pridnishy je tebi inu uarnishj, milost te duhoushjne skriti, inu uiſoko se nenositi, tudi ueliko od tyste ne gouoriti ali dershati: ſamuzh ueliko vezh tebe samiga sashmagati, inu koker de bi neurednjmu dana bila, ſe bati.
eksplicit: Sakai saslusheine nima stiga cinnenu biti, da eden nezh uidejna ali odshaleine nima; ali aku je vmetalen v pismi, ali bi uigshi stan pousdignen: ſamuzh aku vpraui pohleunosti bode gruntan, inu s'Boshjo lubesnjo napolnen: aku Bosjo zhast zhistu inu popolnoma uselej yshe: aku nizh sam od sebe nedershy, inu ſe resnizhnu ſashmaguje, inu tudj od drugi ſashmagan biti, inu doli tlazhen, se nezh koker de zheshen bil, ueſsely.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_048. Ta VII. Postaua. Od skriuajna te milosti, pod varouajnam te pohleushyne.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_048/VIEW/ [ datum dostopa ]