Ms 086_049

Ta VIII. Postaua. Od shleht dershajna od sebe samiga pred Boshimi ozhima.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 071v-072v : fol.071v-072v
naslov: Ta VIII. Postaua. Od shleht dershajna od sebe samiga pred Boshimi ozhima.
incipit: Nai gourim k moimu Gospudu, dokler sem prah inu pepel. Aku bom uezh od mene dershal, pole ty pruti menj stoish: inu prauizhno pruzho gouore moje pregrehem nemorem tudi ſuper rezhi.
eksplicit: Hualen bodi mui Bog, ſakai de ſi ſem bil uſiga dobriga neureden, tuoia vsaj shlastnost, inu neisrezhena dobruta, nikuli gori neiejna dobru sturiti tudi nehualeſhnim, inu delezh od tebe obernjenim. Oberni nas h tebi, de bomo hualeshnj inu duhounj, ſakai ty ſi nashe odsrauleine, muzh inu nasha pomuzh.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_049. Ta VIII. Postaua. Od shleht dershajna od sebe samiga pred Boshimi ozhima.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_049/VIEW/ [ datum dostopa ]