Ms 086_050

Ta IX. Postaua. De use rizhij h Bugu, koker h sajdnjmu konzu ſe nestij inu obernitj imajo.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 072v-073r : fol.072v-073r
naslov: Ta IX. Postaua. De use rizhij h Bugu, koker h sajdnjmu konzu ſe nestij inu obernitj imajo.
incipit: Syn iest imam tuoj saidnj inu pusledni konez biti, aku resnizhnu isuelizhan biti shelish.
eksplicit: Aku prau sastopish, vmenj ſamimu ſe bosh ueſeilil, inu menj samimu vupal: ſakai obeden ny dober, ſamuzh ſam Bug, kateri ima biti zhes vse rizhy hualen, inu vseh rizheh zhashen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_050. Ta IX. Postaua. De use rizhij h Bugu, koker h sajdnjmu konzu ſe nestij inu obernitj imajo.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_050/VIEW/ [ datum dostopa ]