Ms 086_051

Ta X. Postaua. De pò sashmagainimo tiga sueita, sladku je Bogu slushiti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 073r-074v : fol.073r-074v
naslov: Ta X. Postaua. De pò sashmagainimo tiga sueita, sladku je Bogu slushiti.
incipit: Sdai bom spet gouvril Gospud, inu nebom molzhal, bom prauil v ushesih moiga Boga, moiga Gospuda, inu moiga kraila, kateri je na uiſosokusti.
eksplicit: O lubesniua inu ueſsela, shele uredna slushba, skatero se ti naruegshi dobru saslushj, inu se doby bres konza obstoiezhe ueſejle.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_051. Ta X. Postaua. De pò sashmagainimo tiga sueita, sladku je Bogu slushiti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_051/VIEW/ [ datum dostopa ]