Ms 086_063

Ta XXII. Postaua. Od resmishlejna mnogoterih Boshjeh dobrut.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 088r-090r : fol.088r-090r
naslov: Ta XXII. Postaua. Od resmishlejna mnogoterih Boshjeh dobrut.
incipit: Odprei Gospud moie serze v tuoi postauj, inu v tuoih sapuvidih, vuzhi mene hoditi.
eksplicit: Sakaj tuoia uola, inu lubesen tuoje zhasty, ima use rizhy premozhi: inu niega bude potroshtati, inu timu rezh dopasti, koker use dane, ali katere imajo she dane biti dobrute.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_063. Ta XXII. Postaua. Od resmishlejna mnogoterih Boshjeh dobrut.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_063/VIEW/ [ datum dostopa ]